Welkomstwoord burgemeester

Onze gemeente is meer dan 5.000 ha groot en daarmee een van de grootste van onze provincie. Dat kan niet gezegd worden van ons inwonersaantal, waar we met nauwelijks 85 inwoner/km² de laagste bewoningsgraad hebben. Voeren, dat zijn 6 dorpen: Moelingen, ’s-Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren, Teuven en Remersdaal. Enkele riviertjes zoals de Voer, de Berwijn, de Veurs of de Gulp – elk met hun bijriviertjes – doorkruisen de valleien, die op hun beurt uitnodigen om de hellingen te bewandelen.

Voeren is een gemeente met natuurlijke rijkdommen waarin de landbouwer niet enkel voor een sterke economische factor zorgt, maar net evengoed meedoet aan natuurbeheer en het toerisme ondersteunt.
Voeren is daardoor uitnodigend. Het is een open gemeente. Het bestuur gebruikt die openheid als permanente leidraad in haar beleid. Als je er komt, dan voel je meteen dat alles je aantrekt. Dat hoor je heel vaak van onze bezoekers. Zijn het de natuur en de glooiende landschappen, met het hoogste punt van Vlaanderen (287,5 m)? Of vooral de mensen zelf? Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat beide er toe bijdragen dat de bezoeker ons nooit meer vergeet. Voeren is immers een heerlijk stukje Vlaanderen, het enige aan de andere kant van de Maas. Dat alleen al maakt het zo uniek op politiek en geografisch gebied.

De politieke geschiedenis van Voeren is wel bijzonder merkwaardig. Vooral de laatste decennia zijn bekend.
Tot 1963 behoorden de 6 dorpen bij de provincie Luik. Het gewone dorpsleven speelde zich in het dialect, “het plat” af. Een taal die je best kan vergelijken met het Maaslands. Voeren in Luik was wel een speciaal geval. Er bestond geen Franstalig, maar wel Nederlandstalig onderwijs. Een merkwaardige situatie. Zeker als je weet dat dit er wel kwam toen Voeren (of “la région de la Voer”, zoals men ze toen noemde in Wallonië) naar Limburg werd overgeheveld. Dat was het gevolg van de taalfaciliteiten waardoor Franstaligen het Frans kunnen gebruiken in de openbare diensten. Er volgde dan ook een tijd dat wij haast dagelijks in het nieuws stonden door onze taalstrijd. Nu hebben we dat als bestuur verdrongen en willen we dat ook zo houden.

We zijn in volle opbouw naar en voor de volgende generaties. Dat is de uitdaging tijdens de eerste jaren van deze eeuw. Voeren moet een doodgewone Limburgse gemeente worden waar iedereen, van welke cultuur of taal ook, welkom is. Toch is het belangrijk om te weten dat onze gemeente een taalgrensgemeente is (dus geen faciliteitengemeente). De officiële (bestuurs)taal is het Nederlands. We kennen wel taalfaciliteiten voor degenen die van het Frans gebruik willen maken. Ze moeten dat uitdrukkelijk vragen aan de besturen. Dat is een bijzonder recht en een uitzondering op de algemene regel. Voor de bestuurders (burgemeester, schepenen, OCMW-bestuurders en raadsleden) bestaan die faciliteiten echter niet. Zij moeten alles in het Nederlands doen. Dat gaat van briefwisseling met de overheid, tussenkomsten en stemmingen in de gemeenteraad, enz.

Inzake de samenstelling van het college van burgemeester en schepenen valt het op dat ook de oppositie een schepen heeft. Dat is het gevolg van een bijzondere wetgeving uit 1988 die aan elke partij het recht op een rechtstreeks verkozen schepen toekent. Dezelfde regeling zorgt er trouwens voor dat het OCMW rechtstreeks door de bevolking wordt verkozen.

Voeren valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. Die bepalen het wettelijke (decretale) reilen en zeilen in onze gemeente en hebben het toezicht op onze handelingen. Tussenstap daarbij is de provincie Limburg. Aan hen zijn wij verantwoording verschuldigd.

Als burgmeester heet ik elke bezoeker van deze website en de bezoeker in Voeren zelf van harte welkom. Kom en beleef Voeren met ons.

Deze website probeert je door onze administratie te leiden en brengt je dichter in contact met het bestuur. Maak er dus gebruik van en vertel het verder aan je collega’s en vrienden. Tijdens de volgende maanden en jaren gaan we er zeker nog aan bijwerken. Het bestuur van een gemeente staat immers nooit stil. Suggesties en tips blijven uiteraard altijd welkom. Veel plezier ermee.

Huub Broers - burgemeester

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor