vreemdelingen

wat?

Het gemeentebestuur is de schakel tussen het bevoegde Ministerie en de vreemdeling.
Voor de dienst bevolking is het belangrijk te weten

  • of de vreemdeling gerechtigd is het land binnen te komen, er te verblijven of er zich te vestigen
  • welke zijn doelstellingen zijn
  • wat de vooropgestelde duur is van zijn verblijf
  • of hij beschikt over voldoende bestaansmiddelen
  • of de voorgelegde identiteitsdocumenten aan de binnenkomstvereisten voldoen

waar kan je terecht?

Kom je als vreemdeling naar de gemeente, dan moet je je binnen de acht dagen aanmelden bij de dienst bevolking.

Sylvie Liebens
Administratief medewerkster
tel. 04 381 99 50
e-mail: sylvie.liebens@devoor.be

Vanessa Broun
Administratief medewerkster
tel. 04 381 99 51
e-mail: vanessa.broun@devoor.be

meer informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Dienst Vreemdelingenzaken
World Trade Center - Tower II
Antwerpsesteenweg 59B - 1000 Brussel
tel. 02 206 13 00
klik hier voor de website van de dienst vreemdelingenzaken

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor