Projecten

Leader is een Europees initiatief voor plattelandsontwikkeling. Het werd in de jaren negentig door Europa in het leven geroepen als antwoordop de specifieke problemen waarmee plattelandsregio’s te kampen hebben. Voor Limburg werden er twee plattelandsregio’s erkend: Haspengouw-Voeren en Kempen-Maasland. Om de vele plannen en ideeën die er in deze regio’s leven om te zetten in realisaties, werden PlaatselijkeGroepen opgericht. De Plaatselijke Groepen tekenen een gebiedsgerichte ontwikkelingsstrategie op langere termijn uit en bepalen zelf deprocedure voor indiening en goedkeuring van projecten in het kader van de ontwikkelingsstrategie. De Plaatselijke Groep Haspengouw-Voeren stelt zo bijvoorbeeld Leadersteun ter beschikking voor maatregelen in het kader van de Erfgoedzorg en de versterking van de regioidentiteit.

Het startschot voor de Plaatselijke Groep Haspengouw-Voeren werd gegeven op 24 juni 2008. Onze burgemeester vertegenwoordigt Voerenin de Plaatselijke Groep Haspengouw-Voeren. Voeren is immers een plattelandsgemeente bij uitstek en wil geen enkele kans laten ontsnappenom grote sprongen voorwaarts te zetten op de versterking van Voeren als plattelandsgemeente en de verbetering van de leefkwaliteit. DeLeadersteun geeft onze gemeente op deze wijze de kans om vernieuwende oplossingen op maat uit te werken.

logo leader haspengouw

logo RLHV

logo provincie Limburg

logo vlaamse overheid

logo steun van europa

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor