Privacy

De persoonsgegevens die je verstrekt, worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan de gemeente Voeren houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je hebt het recht op toegang tot en kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens.

De gemeente Voeren verbindt zich ertoe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: http://www.privacycommission.be.

De gemeente Voeren is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site. Informatie over het surfgedrag wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren.

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor