personeelsdienst

De personeelsdienst doet zowel aan personeelsbeheer als aan personeelsbeleid.

Onder personeelsbeheer verstaan we het dagdagelijks bijwerken van de personeelsdossiers i.v.m. verlof, ziekte, enzovoort.

Het personeelsbeleid omvat het uitvoeren van de aanwervingen en bevorderingen, het opvolgen van de evaluaties en de vorming en het beheer van het statuut.

Deze dienst geeft advies m.b.t. personeelsaangelegenheden aan de algemeen directeur, het college en de gemeenteraad en staat open voor vragen van personeelsleden op dat vlak.

datum goedkeuring

datum publicatie

Rechtspositieregeling

2015-01-22

2019-03-01

Arbeidsreglement

2019-02-26

2019-03-01

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor