milieu

De milieudienst is verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.

Overzicht van de verschillende taken van de milieudienst:

 • milieuvergunningen
 • afvalbeleid
 • organiseren omhaling grofvuil, bouwpuin en landbouwplastiek
 • landbouwtelling
 • interne en externe milieuzorg promoten
 • controle waterzuiveringsinstallaties en hemelwaterputten
 • opstellen milieujaarprogramma en milieubeleidsplan
 • uitvoeren acties rond milieuzorg
 • natuurbehoud en -educatie
 • zoneringsplan
 • erosiebestrijdingsplan
 • opvolgen milieuklachten
 • controle op milieuvergunningsplichtige bedrijven klasse 3 en klasse 2
 • sensibilisatie bevolking over afvalpreventie, energiesparen, duurzame ontwikkeling, milieuhinder, milieuverantwoord productgebruik, nacht van de duisternis,…
 • ondersteunen compostmeesterwerking
 • info over energiesubsidies
 • subsidieaanvragen voor hemelwaterputten, waterzuiveringsinstallaties, aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen, ophalen zwerfvuil
 • aanvraag rattenvergif
 • opvolgen richtlijnen betreffende bacterievuur, blauwtong, vogelgriep

contact

Judith Voets
Duurzaamheidsambtenaar
tel. 04 381 99 42
e-mail: judith.voets@devoor.be

Mireille Pluskin
Administratief medewerkster
tel. 04 381 99 43
e-mail: mireille.pluskin@devoor.be

meldpunt milieuklachten

De dienst leefmilieu behandelt de klachten in verband met milieu (o.a. geluid, afval, groen, ...).

- Telefonisch op het nummer 04 381 99 43:
maandag – donderdag van 8.00 uur tot 16 uur
vrijdag van 8.00 uur tot 12 uur en van 16 uur tot 19 uur

Buiten deze uren kan je terecht bij de lokale politie van Voeren op het nummer 04 381 99 99.

- Per mail: judith.voets@devoor.be

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor