jubilea

wat?

De gemeente nodigt eeuwelingen of jubilarissen die hun gouden of diamanten huwelijk vieren schriftelijk uit voor een huldiging.
De huldiging kan in het gemeentehuis, thuis of op het gelegenheidsadres plaatsvinden.
De feestelingen worden gevierd in aanwezigheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand en een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen.

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor