diensten

In vergelijking met 10 jaar geleden, is onze dienstverlening beduidend breder en complexer geworden.

Vroeger moest de gemeente enkel asfalt gieten en paspoorten afleveren, nu controleren we Vlarem-vergunningen, zorgen we voor een klantgerichte dienstverlening, enzovoort.

Een dergelijke organisatie besturen doe je niet alleen met de schepenen en de gemeenteraadsleden die elke zes jaar verkozen worden. Achter het politieke bestuur staan de gemeentelijke diensten die de beleidsvisie voorbereiden en dan zorgen dat deze visie wordt gevolgd of gerealiseerd. Het doel van de gemeentelijke diensten ligt vast in de missie.

De gemeenteraad stippelt het beleid uit en neemt de beslissingen, die onder leiding van het college van burgemeester en schepenen worden uitgevoerd.
Daarnaast is er per dienst een diensthoofd. Hij of zij adviseert als specialist het beleid, handelt de dossiers af of agendeert op het college.

openingsuren gemeentehuis

maandag, dinsdag en donderdag:
van 8.00 tot 12.00 uur

woensdag:
van 8.00 tot 12.00 uur
van 14.00 tot 16.00 uur (NIET in juli en augustus)

vrijdag:
van 8.00 tot 12.00 uur
van 16.00 tot 19.00 uur (NIET in juli en augustus)

taalgebruik in onze gemeente

Om alle geruchten te ontkrachten dat het gemeentelijk personeel de taalwetten niet meer mag toepassen en dus verplicht wordt om enkel nog het Nederlands te gebruiken, zou ik je graag wat uitleg willen geven over het taalgebruik in onze gemeentelijke administratie en het OCMW.

De administratieve taal is het Nederlands. De faciliteiten zijn persoonlijke en exclusieve rechten voor de inwoners (dus gedomicilieerd) van Voeren.

 1. Je komt naar de administratie
  De administratieve taal is het Nederlands, maar als je je tot het personeel wendt in het Frans, dan zal het gesprek verder gaan in het Frans.
 2. Je documenten
  • Alle formulieren worden exclusief in het Nederlands opgemaakt (Arrest Raad van State 1970)
  • Alle getuigschriften door onze diensten afgeleverd (gemeente of OCMW) worden volgens de wens van de inwoner opgemaakt (automatisch in het Nederlands, maar in het Frans op verzoek)
  • Voor de verklaringen, machtigingen en vergunningen heeft de Raad van State in 1970 ook beslist dat ze in het Nederlands afgeleverd moeten worden. Elk inwoner kan wel een gratis gewaarmerkte vertaling aanvragen in het Frans. Die vertaling heeft de waarde van een uitgifte of een eensluidende kopie.
  • De akten van de burgerlijke stand worden in het Nederlands opgemaakt (dat geldt ook voor de overschrijvingen). Elke inwoner kan ook in dit geval een gratis gewaarmerkte vertaling krijgen in het Frans. Die geldt ook als eensluidende kopie en als uitgifte.

Huub Broers
Burgemeester

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor