Copyright

De gemeente Voeren behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de via de website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s, fotomateriaal en andere multimedia. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan.

Via de website wordt toegang verleend tot college-, gemeenteraads- en andere besluiten. Alleen de door de gemeente Voeren gedrukte stukken hebben echter een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst, is de gedrukte tekst van toepassing.

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor