beheersorgaan

Tijdens de gemeenteraad van mei 2013 werd het nieuwe beheersorgaan van de bib goedgekeurd. De beheerraad bib zal ook deze legislatuur advies verlenen over de bibliotheekwerking. Dit beheersorgaan is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.

Stemgerechtigde leden:
- afgevaardigden van de gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen
• Annemie Crombag (voorzitter, lezersgroepen)
• Jean-Marie Aussems (scholengroep)
• Leo Schreurs (leners)
• Hubertine van Roosmalen (socio-culturele verenigingen)

Niet-stemgerechtigde leden:
- afgevaardigden van de inrichtende overheid
• William Nijssen (schepen)
• Rik Tomsin (Voerbelangen)
• Marina Heusschen-Slootmaekers (Voerbelangen)

• Erwin Pasmans (bibliothecaris)

contact

Erwin Pasmans
e-mail: erwin.pasmans@devoor.be
tel. 04 381 34 28

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor