Werken Aquafin - planning (update 11/01/2019)

Update werkzaamheden Aquafin 


Grijzegraaf
De huisaansluitingen zijn uitgevoerd en de bovengrondse kabels verwijderd. De inritten zijn hersteld. De afwerking van de wegbermen zal uitgevoerd worden later als men ook de asfalttoplaag aanlegt (=aan het einde van al de werken)
 
Moelingerweg
De nieuwe verdeelleidingen zijn geplaatst en men is bezig met de overname van de bestaande huisaansluitingen elektriciteit. Deze werken gebeuren door gespecialiseerd onderaannemer Telcom in opdracht van Fluvius (= ex Infrax). Vervolgens kunnen de bovengrondse kabels gedemonteerd worden.
 
Drees
Vanaf 15 januari 2019 starten de uitgravingen voor het “Voertheater”. Dit zal enkele dagen tot een week in beslag nemen. De bouw van het “Voertheater” wordt geschat op ongeveer 3 maanden.
Deze werken gebeuren door aannemer COLAS.
 
Kloosterstaat - Onderdorp
De Watergroep heeft een nieuwe waterleiding aangelegd vanaf het kruispunt Kloosterstraat/Boomstraat tot aan kruispunt Onderdorp/Hoffert. In dezelfde sleuf werden ook de leidingen voor de laagspanning, openbare verlichting, kabel TV en telefoon aangelegd.
Ook zo voor de dienstleidingen aan overzijde van de Voer.
 
Momenteel wordt huis per huis aangekoppeld op deze nieuwe verdeelleidingen. Deze aankoppelingen gebeuren aan een tempo van enkele woningen per dag. De aankoppelingen zullen tot ongeveer eind maart in beslag nemen.
Deze werken gebeuren door aannemer De Cock in opdracht van alle nutsmaatschappijen.
 
Hierna zal men starten met de vervanging van de brugjes.
 
Kruispunt Boomstraat/Pley/Kosterstraat
Vanaf 14 januari wordt een ondergrondse boring uitgevoerd tussen Pley (t.o. KBC) en de Kloosterstraat voor de omlegging van een 15kV-kabel die hinderend zou zijn voor de rioleringsaanleg.
Aannemer : Swennen-Vandebroek in opdracht van Fluvius
 
Kloosterstraat, tot kruispunt Boomstraat :
Op 14 januari herstart aannemer COLAS de rioleringsaanleg vanaf het gemeentehuis in richting van Pley. Naar verwachting zal het kruispunt met de 1-septemberstraat op 21 januari afgesloten zijn. Hierna vervolgen de rioleringswerken richting Pley.
 
Pley
Vanaf 18 februari werkt men verder overheen het kruispunt Boomstraat/Pley in richting van Pley. Het verkeer zal dan omgeleid worden via Mennekesput.
 
Bovendorp
Volgens de huidige planning starten de werken hier op 4 april.
Data uiteraard onder voorbehoud van het weer en/of onvoorzienbare omstandigheden.
 
Verkeer/toegang
Er is enkel bestemmingsverkeer toegestaan in de wegen van werfzone en geen doorgaand verkeer. Ook zo voor de achterliggende straten. Let op de signalisatie : ze wijzigt geregeld !
 
Bij eventuele vragen over de werken kan u terecht bij Luc Bogaerts, werfleider COLAS, te vinden in het werfkantoor op de parking aan de Boomstraat of hem te contacteren op het GSM nummer 0475-285944.

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor