Verkiezing van sportvrouw, -man, -persoonlijkheid, -jongere en -ploeg van de gemeente Voeren

Uiterste indiendatum van kandidaturen is 31 januari 2019. Het gaat over sportverdiensten gepresteerd tijdens het afgelopen kalenderjaar.
Alle kandidaturen worden besproken tijdens een vergadering van de sportraad om zo tot een definitieve lijst van de kandidaturen per categorie te komen. De uiteindelijke kandidaten worden daarna ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
De huldiging gebeurt op een plechtigheid die georganiseerd wordt door de gemeente Voeren en de Gemeentelijke Sportraad.
 
Sportraad Voeren 
 

- voorwaarden om in aanmerking te komen
- formulier om kandidaten voor te dragen

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor